UFABETWINS มาร์เซโล บิเอลซ่า นายใหญ่ของลีดส์ ยูไนเต็ด

UFABETWINS  สามารถ เซ็นสัญญา กับปอนตุส แจนส์สัน

แม้จะมีการ ลงนามของทั้ง Diego Llorente และ Robin Koch เมื่อฤดูร้อน ที่แล้ว แต่ดู เหมือนว่า Whites กระตือ รือร้น

ที่จะเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับศูนย์กลาง ของการ ป้องกันก่อน การร ณรงค์ใหม่ในพรีเมียร์ลีก

และตาม90 นาที Hendry เป็นคนที่ฝั่ง Bielsa ได้สำ รวจในระ หว่าง ฤดูกา ลและข้อตกลง อาจอยู่ในการ์ด

ในขณะที่ Oostend e ทีมจ ากเบลเยี่ยมถูกตั้งค่าให้เปิดใช้ง านตัวเลือกข องพวก เขาในการ เซ็นสัญญากับ

Hendry เป็นการ ถาวรหลังจ ากการยืมตัวข อ  งเขาที่นั่น พวกเขา จะขายเข าให้กับ ผู้เสนอราคาสูงสุด

โดยที่ชื่อลีด ส์ถูกตรวจสอบว่าเป็น  หนึ่งในฝ่ายที่อาจ สนใจ  UFABETWINS

UFABETWINS

เฮนดรียืนสูงตระหง่านสูง 6 ฟุต 4 ดูเหมือน ว่าเขาจะถูกสร้างขึ้น มาอย่าง สมบูรณ์ แบบสำหรับ พรีเมียร์ลีกในแง่

ของขนาด และการแสดง ตนที่แท้จ ริงข  องเขา และอาจเป็น คนประเภทที่  จะเข้ามาแ ทนที่แจนส์สั น ซึ่งแน่นอนว่าเพิ่งช่วย

ให้เบรนท์ฟอร์ดผนึกการเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด -เที่ยว บินเช่นเดีย วกับชา วสวีเดนรายใหญ่ เฮนดรี้ ถูกสร้าง มาโดย สมบูรณ์

และค่อนข้าง แข็งแกร่งในแนว รับสำหรับ ออสเทนเด้เมื่ อฤดูกาลที่แะยะห่าง 4.4 ที่น่าประทับใจ การดวลก

ลางอากาศที่ชนะ 3 ครั้งต่อเกม ตัวเลขเกือบ จะเหมือนกัน กับแจนส์สัน ในแชมเปี้ยนชิพ ซึ่ง3.9 และ 3.3 ตามลำดับ

UFABETWINS

การแสดงเหล่านั้นทำให้เฮนด รีได้รับการเสนอชื่ อให้เ  ป็นผู้เล่น ที่ดีที่สุด ในลีกสูงสุ ดของเบลเยี ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

โดยปร ะสบความสำ เร็จใ ระบบ 3 แบ็ค ของอเล็ก เดอร์ เ บลสซิน ซึ่งเป็นข้อเท็จ จริงที่ทำให้เขาส มบูรณ์แ บบสำหรับลีดส์

และบิเอลซาอย่างยิ่ง เนื่องจาก ชาวอ าร์เจนตินาใช้ระบบ นี้ เวลาที่ถนนเอลแ  ลนด์พูดเมื่อต้นฤดูกาลนี้ผู้จัดการ Oostende Blessin

กล่าวว่ า : “เขาเป็น นักพูดที่ย อด เยี่ยมใน การป้อ งกัน เขา ทำให้คน ที่ เขาเล่น ด้วยดีขึ้น คุณสามารถ เห็นพวกเขาฟังเขา เ

ขาเป็นหอคอ ยแห่ง ประสบการณ์สำหรับเรา “แจ็คเป็น สมาชิก ที่สำคัญ ที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้ และเขา เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดี

ที่สุดในลีก เขาป้อง นได้ เร็ว และยังเป็นอาวุธที่มี ในการโจมตีเพราะส่วน สูงของเขา”ความเป็นผู้นำนั้น เป็นสิ่งที่ลีดส์

สูญเสียไปเมื่อแ จนส์สัน แยกทางกั บลี ดส์ แต่ด้วยการมาถึงของเฮน ดรี อาจทำ ให้เขากลาย เป็นแกน ที่อยู่ด้านหลัง

โดยเ ฉพ าะอย่างยิ่งถ้าบี  เอลซาตัดสิ นใจเลิก กัปตันที มเลียม คูเปอร์  บ้านผลบอล